Izračunaj relativnu atomsku masu atoma X mase 28,08 Da. a) napiši simbol elemenata x b) odredi položaj atoma X u periodnom sustavu elemenata

Ime i prezime: Isabella isabella47400@gmail.com

 


Relativna atomska masa je broj koji veli koliko je puta atom teži od jednog daltona, odnosno unificirane atomske jedinice mase. Dakle, ako neki atom ima masu 28,08 Da, onda mu relativna atomska masa iznosi 28,08. Prema tome, tvoj se zadatak svodi na to da u periodnom sustavu elemenata potražiš element koji ima takvu relativnu atomsku masu.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija