Odredi broj protona u zadanome. a) tri atoma vodika,N(p+ )= b)pet atoma cinka,N(p+)= c)dva atoma zlata,N(p+)=

Ime i prezime: Isabella isabella47400@gmail.com

 


Koliko atom nekog kemijskog elementa ima protonâ, govori atomski broj tog elementa, odnosno redni broj tog elementa u periodnom sustavu elemenata. Koliko protonâ ima N atomâ tog elementa, očito ćeš dobiti tako da atomski broj tog elementa pomnožiš s N.

Ako stigneš, pogledaj usput i ovaj i ovaj odgovor.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija