Pozdrav, Zanima me koje molekule "ulaze" na sam ribosom prilikom procesa biosinteze proteina te koja je to vrsta reakcije?

Ime i prezime: Karla Ro krotim@pbf.hr

 


Biosinteza proteinâ u užem smislu uključuje glasničku (mRNA) i prijenosnu ribonukleinsku kiselinu (tRNA), na kojoj se nalaze i aminokiseline, te ribosom, supramolekulu građenu od ribosomske RNA (rRNA) i nekoliko desetaka proteinskih molekula. Nekoliko grafičkih prikaza translacije možeš vidjeti na pripadnom vikipedijskom članku.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija