Kolika je vrijednost pH otopine koja sadrži sulfate u koncentracijama: c(NaHSO4) = c(Na2SO4) = 0,11 mol/L? Puno hvala unaprijed!

Ime i prezime: Lana Rončević ronceviclana@gmail.com

 


Ako se slaba (ili barem ne osobito jaka) kiselina i njezina sol otope u vodi u ekvimolarnim količinama, pH dobivenog pufera bit će ugrubo jednak vrijednosti pKa te kiseline. U ovom slučaju radi se o sulfatnom puferu pa će pH iznositi 1,99.
Logika se izvodi iz Henderson-Hasselbachove jednadžbe:

pH = pKa + log ([A]/[HA])

Ako su koncentracije deprotoniranog i protoniranog oblika iste, njihov će omjer biti jednak jedan, a kako je logaritam od jedan nula, to će pH biti jednak pKa. Izvod jednadžbe možeš naći npr. ovdje, a preporučio bih i da pogledaš i ostale odgovore na pitanja o "puferskim" zadacima. Mogli bi ti biti od koristi.

Pozdrav,


Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija