Trebaju mi hitno ove jednadžbe: -neutralizacija propanske kiseline magnezijevih hidroksidom -neutralizacija propanske kiseline kalcijevim hidroksidom HITNO HITNO HITNO

Ime i prezime: Chiara Petra Stojan chiarapetra.stojan@gmail.com

 


Evo jedne jednadžbe koja se dade iskoristiti ne samo za pisanje dviju jednadžbi iz zadatka, nego općenito za reakcije monokarboksilnih kiselina s hidroksidima dvovalentnih metala:

M(OH)2 + 2 RCOOH → (RCOO)2M + 2 H2O

Umjesto M trebaš staviti simbol odgovarajućeg metala (magnezija, kalcija, barija, bakra(II) itd.), a umjesto RCOOH formulu odgovarajuće kiseline (HCOOH za mravlju, CH3COOH za octenu, CH3CH2COOH za propansku itd.).

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija