Pare tekućine A zapaljive su, a ona se dobro miješa s vodom u svim omjerima. Molekule tvari A građene su od atoma ugljika, vodika i kisika u brojčanom omjeru 2:6:1. Sporom oksidacijom tekućine A može nastati tekućina B kojoj je Ph vrijednost manja od 7. Tekućine A i B organske su tvari. a) napiši molekulsku formulu tvari A b) kako se zove tvar A c)napiši strukturnu formulu tvari A d) kemijskom jednadžbom prikaži oksidaciju tvari A e) kako se zove tekućina B f) nacrtaj strukturnu formulu tvari B Molim Vas odgovor za mog sina koji uči po prilagođenom programu. Hvala lp. Mama

Ime i prezime: ksenija kučić ksenija.kucic7@gmail.com

 


Kako ne znam ništa o odnosu redovnog i prilagođenog programa za nastavu kemije, to ću pomoći s pitanjima kako znam, a eventualne prilagodbe prepuštam vama.


Molekulska formula je skraćeni zapis koji govori od kojih su atoma te koliko njih građene molekule neke tvari. Npr. molekula vodika građena je od dva atoma vodika, a njezina je formula zato H2. Molekula vode sadrži dva atoma vodika i jedan atom kisika pa joj je formula zato H2O. Formulu spoja čije molekule sadrže atome ugljika, kisika i vodika u omjeru 2:6:1 zapisat ćemo istom logikom kao C2H6O. Jedinica se, za slučaj da vam nije poznato, u principu ne piše, ali zato se podrazumijeva da u kemijskim formulama nedostatak ikakve brojke znači da se radi o jednom atomu.

U kemiji su poznate dvije tvari molekulske formule C2H6O. Jedna od njih je dimetil-eter (CH3-O-CH3), a druga etanol CH3-CH2-OH). Dimetil-eter je plin vrlo zapaljiv na zraku i umjereno topljiv u vodi, dok je etanol tekućina zapaljiva na zraku koja se s vodom miješa u svim omjerima.

Strukturna formula je prikaz građe kemijske tvari koji uz sastav opisuje i način na koji su povezani atomi u toj tvari. Postoji više vrsta strukturnih formula, a u osnovnoj će se školi koristiti "obične" strukturne formule, u kojima je prikazana svaka veza, te sažete ili kondenzirane strukturne formule, u kojima su pojedine grupe atomâ napisane zajedno. Formule koje sam naveo u zagradama u prethodnom odlomku su sažete strukturne formule, a potpune se strukturne formule mogu iz njih razviti tako da se docrtaju još i veze između vodikovih i ugljikovih ili kisikovih atoma. Ako sve napravite kako treba, rezultat bi trebao izgledati otprilike ovako.

Oksidacijom primarnih alkoholâ na zraku prvo nastaju aldehidi koji se potom dalje oksidiraju u karboksilne kiseline. Opća formula karboksilnih kiselina je RCOOH (R-C(=O)-OH), a najjednostavnije od njih su metanska i etanska kiselina, koje se redom dobivaju iz metanola i etanola. Za slučaj da formula u zagradama nije dovoljno jasna uputa za crtanje strukturne formule etanske, odnosno octene kiseline, jedan prikaz može se vidjeti ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija