ΔHfo za BrF(g), BrF2(g) i BrF5(g) iznose -61.5, -314 i -533 kJ/mol za svaki pojedini spoj. Koji od spojeva će biti dominantan kada reagiraju F2 i Br2 pri standardnim uvjetima.

Ime i prezime: ana

 


Ovo pitanje ne valja iz dvaju razloga. Prvi je to što "standardni uvjeti" nisu dostatan opis reakcijskih uvjeta, a na ishod neke reakcije utječe i polazni omjer količina reaktanata, kao i trajanje reakcije. Pretpostavi li se da su autori zadatka pretpostavili da će rješavač pretpostaviti da su mislili na ravnotežnu smjesu, nedostatak informacije o njezinom polaznom sastavu nastavlja bosti oči, a u toj mu se raboti pridružuje i nedostatak informacije o standardnim entropijama. One, naime nisu baš nebitne za plinske reakcije, tako da bi dojam koji ostavljaju entalpije (da će dominirati pentafluorid) lako mogao biti lažan.

Podaci s Wikipedije vele pak da bromov monofluorid nije dovoljno stabilan da bi ga se moglo izolirati, da bromov trifluorid nastaje reakcijom broma i fluora pri sobnoj temperaturi, dok za bromov pentafluorid treba suvišak fluora i povišena temperatura (150 °C). Iz navedenog bih zaključio da monofluorid sigurno neće dominirati, dok se na dominaciju trifluorida ili pentafluorida može utjecati preko omjera količina broma i fluora.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija