Kalij kristalizira u kubičnom sustavu. Jedinična ćelija mu je prostorno centrirana kocka. Izračunaj: a) masu jedinične ćelije b) polumjer atoma ako je duljina brida jedinične ćelije 533,4 pm.

Ime i prezime: Filip Novak

 


Kod prostorno centrirane kubične ćelije imaš jedan atom u sredini ćelije i osam njih u uglovima. Onaj u sredini cijeli pripada ćeliji, dok oni u uglovima ćeliji pripadaju svaki jednom osminom. To znači da prostorno centrirana kubična ćelija sadrži dva atoma. Kako kristalna ćelija ne bi trebala sadržavati ništa osim atomâ, masu jedne izračunat ćeš tako da masu jednog atoma kalija pomnožiš s dva. Za slučaj da ti nije poznato, masa nekog atoma dobije se množenjem njegove relativne atomske mase s unificiranom atomskom jedinicom mase.

Za drugi dio zadatka trebaš uzeti u obzir to da su atomi u kristalu metala u bliskom kontaktu i porazmisliti na kojim su linijama njihovi međusobni kontakti. Ako imaš jedan atom u sredini i osam njih u vrhovima, dosta je očito da će onaj u sredini dirati sve ostale koji se pak međusobno neće dodirivati. Kontakti središnjeg atoma s onima u uglovima nalaze se na prostornim dijagonalama jedinične ćelije, iz čega slijedi da će duljina prostorne ćelije biti četiri puta veća od polumjera atoma (onaj središnji je na dijagonali cijelim promjerom, a oni u uglovima svaki s po jednim polumjerom). Dalje trebaš malo računati i zadatak je gotov.
Za slučaj da ti moji opisi ne pobuđuju nikakvog razumijevanja, preporučio bih da uzmeš komad papira i sve si lijepo nacrtaš, ako treba i više puta. Također bih preporučio da pogledaš i starije odgovore na pitanja o elementarnim ćelijama. Mogli bi ti biti od koristi.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija