Pozdrav! imam 2 pitanja 1. Poredaj kiseline po jakosti i objasni zašto: HClO3, HBrO3 i HIO3 A drugo pitanje je: tko će imati manji radijus i zašto: H- ili He

Ime i prezime: ana

 


Zadaci o poredavanju nečega po nekom kriteriju mogu se podijeliti na smislene i besmislene. Smislen zadatak u kojemu treba poredati kiseline po jakosti možeš vidjeti ovdje, a besmislen ovdje.

U slučaju triju halogenskih kiselina razlika je samo u centralnom atomu, tako da treba porazmisliti o tomu kako oni utječu na kiselost tj. kako se odnos stabilnostî halogenske kiseline i halogenatnog aniona mijenja kroz skupinu. Preciznije pitanje bilo bi kako centralni atom utječe na stabilizaciju aniona. Kako idemo kroz skupinu, elektronegativnost centralnog atoma opada, a veličina mu raste. Sve manja elektronegativnost centralnog atoma znači sve veću elektronsku gustoću na kisikovim atomima, tako da bi afinitet prema protonu trebao biti sve veći, a kiseline onda sve slabije. Veći promjeri centralnih atoma znače pak sve veću udaljenost među kisikovim atomima, što znači manje odbijanje negativnih naboja, a onda i stabilnije anione, odnosno jače kiseline. Dakle, u igri imamo dva suprotna efekta, tako da je zamislivo i da je klorna kiselina najjača, a jodna naslabija, i da je klorna najslabija, a jodna najjača, i da imamo uzlazno-silazni ili silazno-ulazni trend. U takvim situacijama najmudrije je pogledati izmjerene podatke: pKa klorne kiseline iznosi oko −1, bromne −2, a jodne 0,75. Dakle, najjača je bromna kiselina, a za njom idu klorna pa jodna. Mislim da sad možemo zaključiti i u koju od prije spomenutih kategorija spada ovaj zadatak.
Ako te u tome neće spriječiti strah, bilo bi dobro da nastavniku preneseš ovaj tekst.


Što se tiče drugog zadatka, imaš dvije čestice s po dva elektrona u jednoj jedinoj ljusci. Prva čestica u jezgri ima jedan proton, a druga dva. Nadam se da ćeš se moći domisliti kako veća privlačna sila između jezgre i elektronskog omotača utječe na veličinu čestice.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija