Zašto se u radovima o membranskim gorivim člancima često koristi termin "protonska membrana" kad prirodni vodik sadrži i deuterij? S obzirom da prenosi i protone i deuterone, ne bi li logićniji termin bio "ionska mombrana"?

Ime i prezime: Tomislav B.

 


Kao što sam to već napisao ovdje, nije "gorivi članak", nego je gorivni članak.

Slažem se s tvrdnjom da naziv "protonska membrana" nije sasvim precizan, jer ugrubo svaka desettisućita čestica koja biva prenesena kroz nju nije proton nego je deuteron. Međutim, naziv koji predlažeš, ionska membrana, neusporedivo je lošiji i neprecizniji od naziva protonska membrana, jer bi uključivao sve ione (tj. sve katione i sve anione). Činjenica da ugrubo svaka desettisućita jezgra prirodne izotopne smjese vodika nije proton nego deuteron većini ljudi ne stvara problem, pa govore o protonima. Međutim, za one pojedince koji to vide kao problem, kao i za one malobrojne situacije kada je tu činjenicu baš bitno naglasiti, smišljen je naziv za jezgru prirodne izotopne smjese vodika. Taj naziv glasi hidron, pa bi se onda u tom duhu umjesto "protonska membrana" moglo reći "hidronska membrana".

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija