Sudeći prema podatcima s Wikipedije, bor-oksid B2O3 je krutina tališta tek 450°C.

U kakvim prilikama mogu nastati molekule B4O6 prikazane na:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Boron_trioxide#/media/File:Strukt_vzorec_B2O3.PNG
koliko su stabilne, kakva je Van der Waalsova veza među njima i kakvo su agregatno stanje i talište takvog oblika?

Koliko je realna molekula O=B-O-B=O s obzirom na stabilnost π-veze?

Ime i prezime: Tomislav B.

 


Sudeći po podacima iz literature, molekule B4O6 postoje jedino u mašti i računalnim simulacijama te možda u vrućim plinovima koji nastaju izgaranjem borovih spojeva u kisiku. O nekakvim interakcijama među njima, prema tome, nema puno smisla govoriti.
Kruti borov(III) oksid polimerne je građe, a isto vrijedi i za tekućinu, s tim da je u oba slučaja ta građa dosta složena i ovisi o uvjetima (nastanka). Plinoviti borov(III) oksid građen je od molekula B2O3, a za njih je nakon dosta muke utvrđeno da su lančaste, ali ne i linearne, već u obliku slova V. Zadnji znanstveni rad koji se bavi "elektronskim" razlozima zašto su takvi imaš u poveznici koju rečenicu prije, a struktura O=B-O-B=O najbolje je što se može dobiti na papiru, barem u nekom razumnom roku.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija