Pozdrav, možete li mi molim Vas odgovoriti na pitanje: Koliko grama SnCl2*2H2O je potrebno za pripravu 500,0 mL otopine, koncentracije c(½SnCl2*2H2O) = 0,550 M? Hvala

Ime i prezime: Lana Rončević ronceviclana@gmail.com

 


Pretpostavljam da je zbunjujući dio zadatka polovica formulske jedinke u gustoći otopine. Ona svoje porijeklo nalazi u preddigitronskim vremenima, kad se radilo s kemijskim ekvivalentima, koji govore koliko će puta veća množina nekog standardnog reaktanta trebati da se posve utroši neka množina određene tvari. Recimo, kako je sumporna kiselina dvoprotonska, za neutralizaciju neke njezine množine trebat će dvostruko veća množina natrijeve lužine, dok bi za neutralizaciju iste množine fosforne kiseline trebalo triput više natrijeve lužine. Zbog toga se može reći da neka množina sumporne kiseline sadrži dva ekvivalenta kiseline, a ista množina fosforne njih tri, dok će ista množina natrijevog hidroksida sadržavati samo jedan ekvivalent lužine.
Slično vrijedi i za tvari koje tipično stupaju u redukcijsko-oksidacijske reakcije. Kositrov(II) kation može se oksidirati u kositrov(IV) kation, za što će po dva elektrona po atomu otići drugamo, a isto tako se može reducirati u elementarni kositar, što znači primanje dvaju elektrona. U oba slučaja imamo dva ekvivalenta, dok bi npr. permanganatni anion imao njih pet, pod uvjetom da će se reducirati do manganovih(II) kationa, a proton koji se reducira u vodik, očito, samo jedan.

U nadi da nisam gornjim odlomkom samo još dodatno zamutio stvari, idem na sâm zadatak.

Jedna formulska jedinka kositrovog(II) klorida dihidrata sadrži dvije polujedinke, baš kao što i Zemlja ima dvije polutke ili, općenito, jedno cijelo dvije polovine. Polovicâ, dakle, ima duplo više od cjeline. Matematskim jezikom:

N(½ SnCl2(H2O)2) = 2 · N(SnCl2(H2O)2)

Odnos koji vrijedi za brojnosti vrijedi i za množine, budući da se dobivaju tako da se brojnosti podijele Avogadrovom konstantom:

N(½ SnCl2(H2O)2)/L = 2 · N(SnCl2(H2O)2)/L

n(½ SnCl2(H2O)2) = 2 · n(SnCl2(H2O)2)

Ako imamo otopinu, a ne kruti uzorak, onda se množine mogu podijeliti i s volumenom:

n(½ SnCl2(H2O)2)/V = 2 · n(SnCl2(H2O)2)/V

c(½ SnCl2(H2O)2) = 2 · c(SnCl2(H2O)2)

A dalje se jednostavno uvrštava u poznate formule:

m(SnCl2(H2O)2) = n(SnCl2(H2O)2M(SnCl2(H2O)2)

= c(SnCl2(H2O)2V·M(SnCl2(H2O)2)

= c(½ SnCl2(H2O)2V·M(SnCl2(H2O)/2

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija