Kemijskom analizom određen je sastav jednog kemijskog spoja: w(C)=0,64, W(H)=0,135 i w(O)=0,216. Relativna molekulska masa tog spoja je 74, a spoj je alkohol. Odredite molekulsku formulu spoja. (Rj.C4H10O)

Ime i prezime: Ana Bula anabula1@gmail.com

 


Iz podataka o masenim udjelima elemenata u spoju i činjenice da zbroj masenih udjela daje jedinicu možemo zaključiti da je molekulska formula spoja oblika CXHYOZ. Vrijednosti X, Y i Z izračunat ćemo ovako:

X = w(C) · Mr(spoja) / Ar(C) = 0,64 · 74 / 12,011 = 3,94 ≈ 4

Y = w(H) · Mr(spoja) / Ar(H) = ... ,

Z = w(O) · Mr(spoja) / Ar(O) = ... .

Dovršavanje računa prepuštam tebi.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija