Izračunaj koliko mL dušikova(II)oksida nastaje u reakciji 3.00 g bakra s razrij. dušičnom kiselinom pri normal.uvj., 0*C i 101325 Pa. Imam kemijsku reakciju. Koje tvari trebam postaviti u omjeru , odnosno u odnos? Može pomoć? Hvala!

Ime i prezime: marija jajanqi@gmail.com

 


Jednadžba koju imaš izgleda ovako:

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Ako imaš zadanu masu bakra, a tražiš volumen dušikovog(II) oksida, izraz koji će ih povezati omjer je njihovih množina, koji je pak jednak omjeru (apsolutnih vrijednosti) njihovih stehiometrijskih koeficijenata:

n(Cu) : n(NO) = 3 : 2

Množina bakra dobije se dijeljenjem njegove mase s molarnom masom, dok će za preračunavanje množine u volumen plina trebati jednadžba stanja idealnog plina.

Za slučaj da te zanima, ovdje možeš pogledati što su točno standardni, a što normalni uvjeti, odnosno zašto je lijepo to što su autori zadatka jednostavno napisali konkretne vrijednosti.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija