Poštovani, povećava li se energija s povećanjem naboja jezgre ili smanjuje i o čemu to ovisi? I što se događa s energijom elektrona ako povećavamo kvantni broj n? Hvala unaprijed na odgovoru!

Ime i prezime: Hana Lajtman hanalajtman@gmail.com

 


Ako imamo jezgru i elektron koji se nalazi oko nje, povećavanjem naboja jezgre rast će sila kojom se jezgra i elektron privlače. To znači da će za odvajanje elektrona trebati uložiti sve veću energiju.
Ako pak pratimo kako se s porastom atomskog broja mijenja energija potrebna da se neki elektron odvoji od jezgre, stvari postaju malo kompliciranije. Za početak, moramo se odlučiti koje ćemo elektrone pratiti. Jednostavan odabir su elektron koji je najbliži jezgri i elektron koji je od nje najdalji. U prvom slučaju ta će energija rasti, ali ne isto kao u sustavu koji sadrži samo jedan elektron jer se elektroni međusobno odbijaju, tako da efektivno jedni drugima zaklanjaju jezgru. U drugom slučaju isti taj efekt puno je jači jer najdalji elektron, nasuprot najunutarnjijem, između sebe i jezgre ima sve ostale elektrone. Posljedica je to da efektivna sila na taj elektron opada s porastom atomskog broja, tako da je energija potrebna za odvajanje tog elektrona sve manja.

Prethodni se grubi opis može primijeniti isključivo za promjenu glavnog kvantnog broja, dakle unutar skupine. Unutar periodâ, kao i općenito kroz periodni sustav elemenata, vladaju podosta složenija pravila, praktički neprobavljiva bez pošteno odrađenih osnova kvantne mehanike. Ponešto o toj tematici naći ćeš ako klikneš ovdje, ali prije ili kasnije treba otvoriti neki fakultetski udžbenik kemije i početi raditi.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija