Postovani , molim za pomoc, imam 4 pitanja za koja nisam siguran da li su tacna: 1. Kada se u zadatku kaze karbociklicna aromaticna jedinjenja(da li se tu traze i aldehidi i ketoni ili ne)? 2.Kada se u zadatku kaze karbonilna aromaticna jedinjenja (da li se tu traze samo aldehidi i ketoni)? 3.Da li je keto-enolna izomerija karakteristicna samo za ketone, a za aldehide ne, jer u zbirci pise da benzaldehid ne podleze keto-enolnoj izomeriji)? 4.Da li je keto-enolna izomerija isto sto i keto-enolna tautomerija? Unapred sam Vam zahvalan

Ime i prezime: Milorad Radonjic miloradradonjic00@gmail.com

 


Karbociklički znači da imamo prsten sazdan isključivo od ugljikovih atoma. Aromatski znači da imamo planarni prsten s 4n+2 konjugiranih π-elektrona. Tipičan spoj koji zadovoljava te uvjete je benzen. Primjer spoja koji jest karbociklički, ali nije i aromatski je 1,3,5,7-ciklooktatetraen, dok je primjer spoja koji jest aromatski, ali nije karbociklički, piridin. Hoće li derivat (karbocikličnog aromatskog) benzena biti aldehid ili keton, posve je irelevantno.


Što znači aromatično, već rekoh, tako da možemo na karbonile. Karbonil je svaki spoj koji sadrži karbonilnu skupinu, C=O. U karbonilne spojeve spadaju aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, esteri, amidi, acilni halogenidi, kiselinski anhidridi, hidrazidi, tiokiseline, tioesteri i još toga. Sve te grupe uredno mogu obuhvaćati i aromatske spojeve, budući da karbonilna grupa ne isključuje aromatsku. Općenito, divota organske kemije leži u tomu da se razne funkcionalne skupine međusobno ne isključuju, premda tu i tamo znaju reagirati.


Keto-enolna tautomerija karakteristična je za sve aldehide i ketone (a u neku ruku i za karbonile općenito) kod kojih je karbonilna skupina vezana za barem za jednu alifatsku grupu. Kod spojeva poput benzaldehida keto-enolna tautomerija otpada jer bi se time razorila vrlo stabilna aromatska jezgra.


Tautomerija je poseban slučaj izomerije. Kod nje se izomeri razlikuju samo za položaj vodikovog atoma tj. po rasporedu kovalentnih (tipično dvostrukih i jednostrukih) veza. Kako je keto-enolna izomerija zapravo tautomerija, to se potonji naziv koristi daleko više.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija