U 250 mL vode otopljeno je 2.50 g natrijeva klorida i 1.50 g kalcijeva klorida. U dobivenu otopinu dodano je 75mL vodene otopine srebrova nitrata, masene koncentracije γ(AgNO3)= 150g/L. Izračunajte masu istaloženog srebrova klorida.

Ime i prezime: Dominik

 


Najprije ćeš izračunati množinu srebrovih kationa sadržanih u 75 mL vodene otopine srebrova nitrata masene koncentracije 150 g/L:

n(Ag+) = n(AgNO3) = m(AgNO3) / M(AgNO3) =
= γ(AgNO3) · V(AgNO3) / M(AgNO3).

Zatim ćeš izračunati množinu kloridnih iona sadržanih u 2,50 g natrijeva klorida:

n(Cl,NaCl) = m(NaCl) / M(NaCl),

pa množinu kloridnih iona sadržanih u 1,50 g kalcijeva klorida:

n(Cl,CaCl2) = 2 · m(CaCl2) / M(CaCl2),

i te ćeš dvije množine zbrojiti:

n(Cl) = n(Cl,NaCl) + n(Cl,CaCl2).

Jednadžba kemijske reakcije glasi:

Ag+(aq) + Cl(aq) → AgCl(s).

Zatim ćeš odrediti mjerodavni reaktant, tj. odgovorit ćeš na pitanje čega ima manje, srebrovih ili kloridnih iona. Množina istaloženog srebrova nitrata bit će jednaka množini mjerodavnog reaktanta, znači ako je n(Ag+) < n(Cl), onda je:

n(AgCl) = n(Ag+),

a ako je n(Ag+) > n(Cl), onda je:

n(AgCl) = n(Cl).

U posljednjem koraku rješavanja zadatka izračunat ćeš masu uzorka srebrova klorida čija je množina jednaka množini mjerodavnog reaktanta:

m(AgCl) = n(AgCl) · M(AgCl).

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija