Koja je formula za bromnu vodu, tj. kako cu riješiti zadatak:Eten obezboji bromnu vodu. Opisanu kem. reakciju prikaži strukturnih formulama.

Ime i prezime: Antea Goreza antea.goreta1@gmail.com

 


Tijekom propuštanja etena kroz bromnu vodu dolazi do adicije molekule broma na dvostruku vezu u molekuli etena pri čemu kao produkt nastaje 1,2-dibrometan. U ovom odgovoru (pod 1.) imaš napisane jedndžbe dviju sličnih reakcija, konkretno adicije broma na propen i adicije vodika na eten, pa bi ti iz svega navedenoga trebalo postati jasno kako ćeš napisati jednadžbu reakcije broma s etenom.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija