Zadatak: Izračunajte topljivost kalcijeva oksalata u otopini puferiranoj pri pH=4,00.Ksp=2,3×10^(-9), Ka1=5,36×10^(-2), Ka2=5,42×10^(-5). Unaprijed hvala, Lp.

Ime i prezime: Ivan Horvat

 


Uz pretpostavku da je pufera bilo dovoljno tj. da se otapanjem nije znatno mijenjao pH otopine, mogu se postaviti dvije jednadžbe iz kojih će se dobiti rješenje. Prva i trivijalna je ona s konstantom produkta topljivosti:

Kpt = [Ca2+][C2O42−]

Ona ukratko veli da će umnožak koncentracija kalcijevih i oksalatnih iona u otopini koja je u ravnoteži s krutim kalcijevim oksalatom biti jednaka konstanti produkta topljivosti.

Druga jednadžba govori koliki je udio svih oksalatnih vrsta u otopini u obliku oksalatnog aniona. Ako je jedini izvor oksalatâ u otopini kalcijev oksalat, onda će ukupna koncentracija oksalatnih vrsta biti jednaka koncentraciji otopljenog kalcijevog oksalata:

[C2O42−] = c(CaC2O4)∙Ka1Ka2/([H+]2 + Ka1∙[H+] + Ka1Ka2)

Izvod slične formule, samo za triprotonsku kiselinu, naći ćeš ovdje, a formule za koncentracije bilo koje vrste proizašle iz diprotonske kiseline možeš vidjeti ovdje.

Ako nisam što omašio u računu, rezultat glasi 8,09 ∙ 10−5 mol/L. To je dovoljno malo da ne treba razbijati glavu oko pufera, koji se tipično koristi u milimolarnim ili višim koncentracijama.

Pitanje kojim bih preporučio zabaviti se je koliki je pH pufera u kojemu će topljivost kalcijevog oksalata biti ista kao i u vodi. Ponešto glavolomniji nastavak je pitanje kakovi bi bilo ponašanje realne otopine u odnosu na račun. Drugim riječima, hoće li topljivost kalcijevog oksalata u takvom puferu biti u skladu s računom, ili pak niža ili viša? I, naravno, obligatno: Zašto?

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija