Zadatak glasi:Izračunajte masu kisika u 300g kalcijeva oksida.

Ime i prezime: Dorotea Mađer doroteamader99@gmail.com

 


Taj ćeš zadatak riješiti u dva koraka.

U prvom ćeš koraku izračunati maseni udjel kisika u kalcijevom oksidu. Postupak računanja masenog udjela elementa u spoju gradivo je osnovne škole. Za slučaj da si ga zaboravila, podsjetit ću te kako se to radi: Sve što trebaš učiniti jest relativnu atomsku masu kisika podijeliti s relativnom molekulskom masom formulske jedinke CaO:

w(O) = Ar(O)/[Ar(Ca) + Ar(O)].

Relativne atomske mase kisika i kalcija pronaći ćeš u periodnom sustavu kemijskih elemenata.

U drugom koraku rješavanja zadatka pomnožit ćeš maseni udjel kisika u uzorku kalcijeva oksida sa zadanom masom uzorka (300 g):

m(O) = w(O)·m(CaO).

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija