Kako odrediti broj subatomskih cestica u izotopu Npr. 12C

Ime i prezime: Petra Luvo

 


U prvom koraku odredit ćeš atomski ili redni broj koji je jednak broju protona. To ćeš učiniti tako da zadani element potražiš u periodnom sustavu kemijskih elemenata i očitaš mu redni broj. Primjerice, ako je zadan 11B, potražit ćeš element bor, ustanoviti da je on peti po redu element pa je broj protona jednak 5. Ako je pak zadan 14N ili 15N, onda ćeš potražiti dušik, ustanoviti da je on sedmi po redu, pa će broj protona biti 7.

U drugom koraku odredit ćeš broj neutrona tako da od masenog broja oduzmeš redni broj. Primjerice, za 11B broj neutrona bit će jednak 11 − 5 = 6, za 14N broj neutrona bit će jednak 14 − 7 = 7, a za 15N broj neutrona bit će jednak 15 − 7 = 8.

Konačno, ostaje nam još odrediti broj elektrona. Ako se radi o neutralnom atomu, onda je broj elektrona jednak broju protona, a ako se radi o ionu, onda ga treba korigirati za naboj. Tako će, primjerice, neutralni 15N imati 7 elektrona (jer ima 7 protona), dok će nitridni ion 15N3− imati tri elektrona više, dakle 10 elektrona (jer je 7 + 3 = 10).

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija