Poštovani, Možete li mi objasniti razliku i funkcioniranje van der Waalsovih sila - dipol-dipol, dipol-inducirani dipol, inducirani dipol - inducirani dipol i ion - dipol. Unaprijed se zahvaljujem! Pozdrav

Ime i prezime: Kana Halić hkkana4@gmail.com

 


O van der Waalsovim, odnosno međumolekulskim interakcijama već smo puno puta pisali, čemu možeš svjedočiti ako u tražilicu E-škole upišeš "waals". Zbog toga bih preporučio da zaviriš među starije odgovore, umjesto da ponavljam već napisano.

Dometnut ću da izraz "inducirani dipol - inducirani dipol" navodi na pitanje što je induciralo te dipole. Jedan izlaz je prozvati to disperzijskim interakcijama, odnosno gledati na međusobnu polarizaciju kao na fenomen gdje se elektroni u maloj mjeri "pomiješaju" između molekula i tako ih, također u maloj mjeri, povežu.

Ostane li iza nekoliko desetaka starijih odgovora o van der Waalsovim i Londonovim interakcijama još pokoje pitanje, rado ćemo ih dopuniti.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija