Masa kalijeva nitrata je 25.0 g. Izračunaj broj atoma kisika u uzorku. Po kojoj formuli izračunavamo broj kisika u KNO3??

Ime i prezime: marija rubak jajanqi@gmail.com

 


Zadatak ćeš riješiti tako da ćeš najprije izračunati množinu kalijeva nitrata sadržanu u uzorku kalijeva nitrata mase 25,0 g. To ćeš učiniti tako da ćeš masu kalijeva nitrata podijeliti s molarnom masom kalijeva nitrata:

n(KNO3) = m(KNO3)/M(KNO3).

Zatim ćeš izračunati broj formulskih jediniki kalijeva nitrata sadržanih u uzorku, a to ćeš učiniti tako da množinu kalijeva nitrata pomnožiš s Avogadrovom konstantom:

N(KNO3) = n(KNO3) ⋅ L.

Budući da su u jednoj formulskoj jedinki kalijeva nitrata sadržana tri atoma kisika (to vidimo iz trojke u donjem indeksu uz simbol kisika u formuli kalijeva nitrata, KNO3), to ćeš broj atoma kisika iz broja formulskih jedinki kalijeva nitrata izračunati tako da broj formulskih jedinki kalijeva nitrata pomnožiš s tri:

N(O) = N(KNO3) ⋅ 3.

Ako ti neki korak računa ne bi bio jasan, javi nam se ponovno s konkretnim pitanjem.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija