Poštovani, Možete li mi reći jesu li folatni koenzimi u obliku isključivo poliglutamata ili su isto i u obliku monoglutamata ili ipak više koenzimi u obliku poliglutamata. Naime, kad se absporbiraju u tankom crijevu oni se metiliraju unutar enterocita pa nastane 5-metilTHF (nije li to konezim), ali tek nakon što uđu u jetru i druge stranice se pretvaraju u poliglutamatne oblike pa šta su onda već u enterocitima kao poliglutamati, hvala.

Ime i prezime: Marino Bobinac marino.bobinac@gmail.com

 


Koenzim je tvar koja se zajedno sa supstratom veže na enzim. Od supstrata se razlikuje po tomu što se u procesu ili ne mijenja, ili se stalno obnavlja. Supstrati se, nasuprot koenzimima, trajno prevode u nove tvari, tako da u proces uvijek ulaze nove molekule. Nekakva makroskopska metafora bili bi radnik i alat kao enzim i koenzim te sirovina i proizvod kao supstrat i produkt enzimske reakcije.

Što se pak tiče derivata folne kiseline koji će služiti kao koenzim, citirat ću ovaj rad: "The central folate acceptor molecule in the one-carbon cycle is a polyglutamyl form of tetrahydrofolate (THF) (Wagner 1995)." Općenito, Internet je krcat informacijama i sve što treba napraviti, da se nađe (još) nešto o folatima, je došapnuti Googleu "folate metabolism". Također bih preporučio da si uzmete poveći komad papira i na njemu skicirate komad po komad folatnog metabolizma. Može se to izvesti i npr. u PowerPointu. Potonji omogućava i da se puno lakše dodaju poveznice na konkretne izvore za konkretne podatke, tako da se sve može dodatno provjeriti.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija