u vodi za piće maseni udio srebra ne smije biti veći od 5.0x140ppm.koliko iona srebra ima jedna kap takve vode ako je volumen kapi 0.05cm3.predpostavljamo da je gustoća vode 1gcm3.

Ime i prezime: klaudija pavor pavorklaudija@gmail.com

 


Broj atomâ ili ionâ srebra dobije se dijeljenjem mase srebra s masom jednog atoma srebra. Masa jednog atoma srebra jednaka je umnošku relativne atomske mase srebra s unificiranom atomskom jedinicom mase, dok je masa srebra jednaka umnošku masenog udjela srebra i masi kapi vode, koja se pak dobije množenjem gustoće i volumena. Matematskim jezikom:

N(Ag+) = m(Ag+)/ma(Ag+)

= (w(Ag+m(kap))/(Ar(Ag)·u)

= (w(Ag+ρ(voda)·V(kap))/(Ar(Ag)·u)

Time bi zadatak bio riješen, pod uvjetom da se razjasni "5.0×140ppm", što nije baš način na koji bih izrazio maseni udio. Je li tu nešto viška, ili je samo netko htio duhovito napisati "700 ppm", ne znam. Tek bih dometnuo da mi je malo guglanja dalo informacije da su maksimalne tolerabilne količine srebra u vodi u rangu od 0,1 ppm.
Također, pažljivim čitanjem zadatka vidi se da voda za piće ne mora imati točno spomenuti maseni udio srebra, nego bilo koju količinu koja to ne prelazi. To bi se trebalo odraziti i u odgovoru.

Ako te kojim slučajem zanima zašto bi srebro bilo nepoželjno u vodi, pogledaj ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija