Koliko se promjeni osmotski tlak saharoze ako se temperatura povisi s 10°c na 40°c? Hvala

Ime i prezime: Sime Simic Svasnes007@gmail.com

 


Osmotski tlak može se računati pomoću formule:

Π = fc∙R∙T

Ako imamo zadanu samo temperaturu, jedini način na koji možemo izraziti promjenu osmotskog tlaka je omjer:

Π1/Π2 = (fc∙R∙T1)/(fc∙R∙T2)

= T1/T2

Za slučaj da netko brzopleto pomisli da se porastom temperature s 10 °C na 40 °C osmotski tlak učetverostruči, dodajem da se temperatura obavezno mora preračunati u kelvine.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija