Cijenjeni, Možete li mi objasniti je li 7,8-dihidropteroilmonoglutaminska kiselina isto što i dihidrofolat, a 5,6,7,8-tetrahidropteroilmonoglutaminska kiselina jednako što i tetrahidrofolat? U različitim izvorima koriste se različiti nazivi pa koji su sad najispravniji za korištenje u duhu hrvatskog kemijskog nazivlja? 5-metiltetrahidrofolat, 5,10 metenilhidrofolat... su zapravo derivati 5,6,7,8-tetrahidropteroilmonoglutaminske kiseline ili za njih postoji također poseban naziv i oni su aktivna forma vitamina B9? Zahvaljujem.

Ime i prezime: Jurica Domić jurica.domic@gmail.com

 


7,8-dihidropteroilglutaminska kiselina je isto što i dihidrofolna kiselina, a 5,6,7,8-tetrahidropteroilglutaminska kiselina isto što i tetrahidrofolna kiselina. Iz toga se direktno dadu izvesti i imena anionâ, kako već pisah nedavno. Umetak "mono" ne smeta, ali nije potreban.
Izraz "najispravniji" besmislen je u kemijskoj nomenklaturi jer naziv može biti ili ispravan ili neispravan, pri čemu je za pojedini spoj u pravilu moguće sklopiti više ispravnih naziva. Eventualno bi se moglo govoriti o "najneispravnijem" nazivu tj. o nazivu koji sadrži najviše grešaka, te o najpoželjnijem nazivu, odnosno o nazivu koji je za neku uporabu najprikladniji. Općenito bih preporučio korištenje najkraćih imena jer se tako manje mora pisati pa ima i manje prostora za tipfelere. Dakle, folati, dihidrofolati i tetrahidrofolati, a ostalo ako treba naglasiti strukturu molekule.
5-metiltetrahidrofolat, 5,10-meteniltetrahidrofolat i 5-formiltetrahidrofolat su derivati tetrahidrofolne, odnosno 5,6,7,8-tetrahidropteroilglutaminske kiseline. Prema tome, spadaju u aktivnu formu vitamina B9.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija