Ispričavam se s naknadnim pitanjem, zaboravila sam u prošlom pitanju postaviti pitanje vezano za reakciju KMnO4 i etena. Napisat ću svoje mišljenje jer znam da ne smijemo tražiti gotova rješenja. U jednom udžbeniku piše da se otopina KMnO4 uvođenjem obezboji a u drugom da prelazi u smeđu. Ne znam da li je greška u knjizi, no koliko se sjećam pokusa i bromna voda i otopina KMnO4 se obezboje. Ne znam da li sam u pravu. Možda postaje smeđkasta pa bezbojna? Nisam baš sigurna kako bi se to sve prikazalo jednadžbom kemijske reakcije, što točno u tom slučaju nastaje? U knjizi piše: 3C2H4+ KMnO4 +H2O--> 3(CH2)2(OH)2+ 2MnO2 + 2KOH Uz napomenu da se prethodno navedena reakcija koristi kao test za dokazivanje dvostruke veze. Ne razumijem zašto piše da nastaje KOH, a nigdje se nije dodavala lužina? Kako bi išla kemijska reakcija ako se u vodenu otopinu KMnO4 uvodi etin? Što bi bilo drugačije? Molim Vas za objašnjenje! Hvala

Ime i prezime: Mirjana Vrdoljak

 


Svatko je slobodan tražiti što ga je volja. Mi smo pak slobodni ne odgovoriti na zahtjeve koji nam nisu po volji. Ponešto na tu temu ima ovdje.

S permanganatom priča ide da će se u kiselom mediju reducirati u manganove(II) katione, u neutralnom u manganov(IV) oksid, a u jako lužnatom u manganatni anion. Stvarnost je, naravno, nešto kompliciranija, budući da ishod reakcije ne ovisi samo o jednom reaktantu i kiselosti otopine, ali spomenuta je shema korisna za promišljanje o tomu što se dogodi(lo) u nekoj reakciji s permanganatom. Prijelazi iz boje u boju, odnosno iz jednog oksidacijskog stanja u drugo ne da su mogući, nego ih se jedino ne uoči kad reakcija ide prebrzo da bi bili uočljivi. Brza je reakcija, doduše, čest slučaj.
Uglavnom, uvođenjem etina u kiselu otopinu permanganata vjerojatno ćemo dobiti manganove(II) katione, a ako je otopina neutralna ili blago lužnata, možemo očekivati talog manganovog(IV) oksida. Nakon taloženja, otopina bi trebala biti bezbojna ili blago žućkasta (ili ljubičasta, ako nismo utrošili sav permagnanat).
Etin se pak permanganatom oksidira u tri stupnja. U prva dva se na trostruku pa dvostruku vezu adiraju po dvije hidroksilne skupine. Prvo nastaje eten-1,2-diol, a za njim odmah etan-1,1,2,2-tetraol. Kad bi reakcija stala na prvom koraku, eten-1,2-diol bi mogao tautomerizirati u glikolaldehid. Etan-1,1,2,2-tetraol će pak izgubiti dvije molekule vode i prijeći u glioksal. Glioksal se može oksidirati u glioksilnu kiselinu, a odmah potom u oksalnu kiselinu. Konačno, oksalna se kiselina u kiselom oksidira u ugljikov dioksid, uz nastajanje manganovih(II) iona. Kako su sve spomenute tvari barem pristojno reaktivne, teško je reći što će nastati ako permanganata nedostaje, što je preduvjet za to da se otopina posve obezboji.

U reakciji opisanoj jednadžbom uvjeti su očito neutralni ili bazični, što jer nastaje manganov dioksid, što jer je među produktima hidroksid. Hidroksid se tamo, naime, ne može naći ako u otopini imamo i kiselinu. Dodatak lužine nema pak veze s time je li ona među produktima ili ne. Kako bi to išlo s etinom, već rekoh da nije jednostavno reći, ali ako bismo opet radili s neutralnom otopinom, mudro je očekivati manganov dioksid i oksalnu kiselinu odnosno oksalatne anione kao krajnje produkte.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija