BeCl2 i PCl3 - ko ima veće vrelište i zašto?

Ime i prezime: Sara Vukman

 


Berilijev klorid građen je od polimernih lanaca, a fosforov(III) klorid od četveroatomnih molekula. Nadam se da će te dvije informacije biti dovoljne da procijeniš koji od tih spojeva ima više vrelište.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija