Kako objasniti da u vodenoj otopini cijanovodika HCN veza H-C disocira, dok u svim ugljikovodicima veza H-C ne disocira?
Imali to veze sa sp hibridizacijom ugljika i dvije π-veze, što odvuće elektronski oblak valentne ljuske ugljikova atoma na veći prostor?

Može li se za ekvivalentne cijanate i fulminate reći da su strukturni izomeri jer oba imaju formulu -CNO?
Ili da su tautomeri, s obzirom na položaj naboja u ionu?

Ime i prezime: Tomislav B.

 


Kiselost cijanovodika posljedica je odvlačenja elektronske gustoće s vodikovog atoma na elektronegativniji dušikov atom te u orbitale π-veza, što stabilizira cijanidni anion. Potonji je fenomen općenito prisutan u spojevima s trostrukim vezama. Primjerice, terminalni alkini također su kiseline, premda prilično slabe.

Cijanati i fulminati su konstitucijski izomeri jer su građeni od istih, samo drugačije povezanih atoma. Tautomerija je vrsta konstitucijske izomerije u kojoj se izomeri razlikuju samo položajem vodikovog atoma. Tipični tautomeri su aminokiseline i njihovi Zwitterioni, propin i alen, ketoni i enoli itd.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija