Objasni kako će reagirati vodene otopine: a) cinkova nitrata b) kalijeva sulfata

Ime i prezime: Antonela Milina antonelamilina1612@gmail.com

 


Ako im ništa ne napraviš, nijedna oda tih otopina neće reagirati baš nikako.

Ako kojim slučajem misliš na njihove vrijednosti pH, onda ćeš to najbolje procijeniti tako da se zapitaš dolaze li ioni u tim solima od jakih ili slabih baza ili kiselina.
Za kalij bi ti trebalo biti poznato kamo spada, budući da pripada alkalijskim metalima, a ništa manje misteriozne nisu ni sumporna i dušična kiselina. Za cink ću pak reći da je amfoteran, što će reći da se može ponašati i kao kiselina i kao baza. To ga ne kvalificira automatski da bude slaba baza, ali on to svakako jest.
Ono što dalje slijedi je logično zaključivanje. Ako imaš sol jake baze i jake kiseline, onda ni jedan od njezinih iona neće reagirati s vodom (donirati ili oduzimati joj hidrone) pa će otopina ostati neutralna. Ako je pak polazna kiselina slaba, njezina će konjugirana baza biti jaka pa će od vode oduzimati hidrone i činiti otopinu lužnatom. Slično, kation koji dolazi od slabe baze bit će kiseo pa će (u hidratiranoj formi) vodi donirati hidrone i tako kiseliti otopinu.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija