Trebalo bi mi rješenje sljedeće redoks reakcije : Pb+HNO3+Cl-(minus gore takoder je naboj) --> PbCl6 2-(2- kao naboj)+NO+H2O Osim konačnog rješenja, može parcijalna jednadžba oksidacije?

Ime i prezime: Sara Vranjković sara.vranjkovic@gmail.com

 


Sumnjam da će oksidacijom olova nitratima nastati heksakloroplumbati(IV). Naime, za dobivanje olovovih(IV) spojeva u principu se olovovi(II) spojevi oksidiraju klorom, dosta jačim oksidansom od nitrata. Kako postoje i tetra- i heksakloroplumbati(II), ne mogu reći je li greška u samom konceptu zadatka (ako je moja sumnja uopće opravdana) ili pak u indeksu ili eksponentu aniona. To znači da imam tri moguća načina kako napisati jednadžbu oksidacije, onako kako si nam poslala:

Pb + 6 Cl → PbCl62‒ + 4 e

verziju s tetrakloroplumbatom(II):

Pb + 4 Cl → PbCl42‒ + 2 e

i verziju s heksakloroplumbatom(II):

Pb + 6 Cl → PbCl64‒ + 2 e

Redukcija, srećom, ostaje ista u sva tri slučaja:

NO3 + 4 H+ + 3 e → NO + 2 H2O

Ono što treba dalje je pomnožiti koju već verziju oksidacije i jednadžbu redukcije odgovarajućim koeficijentima, tako da se pri zbrajanju dviju jednadžbi ponište elektroni.
Ishod tog zbrajanja za tvoju verziju glasi:

3 Pb + 6 Cl + 12 HCl + 4 HNO3 → 3 PbCl62‒ + 4 NO + 8 H2O

a druge dvije ostavljam ti za vježbu ili zabavu.

Svakako još pogledaj odgovor Valentini te zadnje sugestije u njemu.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija