Dobar dan! Trenutno iz kemije učimo redoks reakcije i dobili smo zadatke za vjezbu no u skoli smo radili samo primjere s ionima, kiselinama i lužinama. Jedan od zadataka glasi: Cr2O3(s) + Na2CO3(aq) + O2 → Na2CrO4(aq) + CO2 Kako rješavamo zadatke sa solima? Shvaćam da oksidira krom, a reducira kisik, ali ne znam kako napisati reakcije redukcije i oksidacije.. Hvala Vam unaprijed! Lijep pozdrav, Valentina

Ime i prezime: Valentina Burela valentina.burela@gmail.com

 


Kako u ovom zadatku voda nije među sudionicima reakcije, najmudrije je kao "kantu za elektrone i atome" upotrijebiti neku drugu vrstu, koja se u reakciji niti oksidira, niti reducira. Dosta očito, to će biti karbonatni anion, odnosno ugljikov dioksid. S time na umu, može se prvo definirati oksidans i reducens, odnosno redukciju i oksidaciju:

Cr2O3 → CrO42‒

O2 → CO32‒

Kako kisik redukcijom prelazi u oksid, kao produkt prolazi bilo što što sadrži kisikove atome u oksidacijskom stanju ‒II. Kromatni je anion produkt oksidacije pa ga nije uputno ubacivati i u redukciju, a između ugljikovog dioksida i karbonatnog aniona potonji je bolji izbor jer je negativno nabijen, tako da će time kompenzirati naboj elektronâ koji dolaze s lijeve strane. Sad se objema jednadžbama mogu dodati "nedostajući" atomi, a za njima i elektroni. Kako spomenuh prije, atome kisika izjednačavamo pomoću ugljikovog dioksida i karbonatnog aniona:

Cr2O3 + 5 CO32‒ → 2 CrO42‒ + 5 CO2 + 6 e

O2 + 2 CO2 + 4 e → 2 CO32‒

Te dvije parcijalne jednadžbe sad se mogu prvo pomnožiti odgovarajućim koeficijentima (tako da se elektroni ponište) i onda zbrojiti, čime se dobije:

2 Cr2O3 + 4 CO32‒ + 3 O2 → 4 CrO42‒ + 4 CO2

Na kraju se još mogu dodati natrijevi kationi i sklopiti tzv. molekulski oblik jednadžbe:

2 Cr2O3 + 4 Na2CO3 + 3 O2 → 4 Na2CrO4 + 4 CO2

Nadam se da će ove upute biti od pomoći. Još riješenih primjera (doduše, uglavnom onih s vodom kao sudionikom reakcije) naći ćeš upišeš li u tražilicu riječ "redoks. Također bih, običajno, preporučio pogledati i ovaj tekst, s nekoliko pristupa izjednačavanju redoksâ te nekoliko vrlo zgodnih zadataka. Ako ti ustreba još materijala za vježbu ili ti pak redoksi postanu toliko zabavni da ih poželiš još naći, potraži knjigu Stehiometrija Milana Sikirice.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija