Pozdrav ! Zadatak glasi: Elektrolizom otopine bakrova (II) sulfata u trajanju od 3 sata je izlučeno 30 g bakra. Kolika je jakost struje tokom te elektrolize ? Znam kako se rješava zadatak (Q=n(Cu)xzxF) no ne znam koji oblik Faradayeve konstante koristiti. Isti problem imam sa zadatkom "Koliki naboj treba proteći elektroliznim člankom da se 2 mola cinkovih iona reducira do elementarnog cinka ?". Ispadne iz formule da se Faradayeva konstanta množi s 4, no rješenje očito ispada drugačije ovisno o tome koristi li se oblik As/mol ili Ah/mol. Koji zapis konstante koristiti ? Lp

Ime i prezime: Ivan P veseloprase3397@yahoo.com

 


Kratak odgovor na tvoje pitanje glasio bi da vrijednost Faradayeve konstante iznosi:

F = 96485 C/mol = 96485 A·s/mol

i da su svi drugi "oblici" zapravo njezina vrijednost preračunata u pomoćne ili nestandardne jedinice SI-a. Preračunavanje je, jasno stvar potrebe (npr. jer je praktičnije raditi s drugim jedinicama). Ako potrebe za preračunavanjem nema, koristi se vrijednost koju sam naveo.

Tvoj bih problem stoga locirao u jednom vrlo raširenom, a meni vrlo ružnom običaju, da se jedinice ne pišu u računu. Naime, ako koristiš ispravne formule (što ovdje jest slučaj) i napišeš sve jedinice, odmah ćeš vidjeti je li sve na mjestu, odnosno treba li što preračunati.

Dakle, kad iz triju formula koje ti trebaju u zadatku:

Q = n(Cu)·z(Cu)·F

Q = I·t

n(Cu) = m(Cu)/M(Cu)

izvedeš onu koja će ti dati rješenje zadatka:

I = Q/t

= n(Cu)·z(Cu)·F/t

= (m(Cu)·z(Cu)·F)/(M(Cu)·t)

te u nju uvrstiš sve zadane vrijednosti:

I = (30 g · 2 · 96485 C/mol) / (63,55 g/mol · 3 h)

primijetit ćeš da će se sve jedinice pokratiti, osim kulonâ i satî. Kako je jedinica za jakost struje, amper (A) jednak kulonu po sekundi (C/s), očito je potrebno sate preračunati u sekunde:

I = (30 g · 2 · 96485 C/mol) / (63,55 g/mol · 3 · 3600 s)

Time se dobiva struja u amperima.


U drugom slučaju "lijek" je također pisanje svih jedinica. Tada postaje očito da se Faradayeva konstanta ne množi s četiri, već se množi s četiri mola. Molovi se tada u računu pokrate s onima u nazivniku Faradayeve konstante i ostanu kuloni, koji jesu jedinica za naboj.


Sve u svemu, piši uvijek jedinice, čak i ako ti nastavnik kemije to ne radi.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija