Mozete li mi reci samo da li sam dobro uradio sledeci zadatak:Koliko cm3 bromne vode koncentracije 160 g/l je potrebno za potpuno bromovanje 10 g benzena? C6H6 + 3Br2(aq) =C6H3Br3 + 3HBr n(benzen)=10/78g/mol= 0,128 mol n(Br2aq) : n(benzen)= 3:1 x : 0,128 = 3:1 x=0,384 mol c(Br2aq)=y/Mr= 160/160=1mol/l c=n/V, V= 0,384mol/1mol/l = 0,384 l= 384cm3 bromne vode I zanima me da li bi bila ista reakcija, ako bi u zadatku bilo dato "nepotpuno" bromovanje, ako nije ista kako bi isla ? Hvala puno na odgovoru

Ime i prezime: Milorad Radonjic miloradradonjic00@gmail.com

 


Reakcija benzena i bromne vode ne ide nikako. Štoviše, taj se nedostatak reakcije koristi kao klasični udžbenički primjer za aromatske ugljikovodike, budući da oni imaju dvostruke veze, ali ne obezboje bromnu vodu kao što to rade alkeni i alkini.
Pomalo je neobično vidjeti zadatak kojemu je okosnica reakcija čije se nedogađanje koristi u valjda svakom uvodu u kemiju aromatskih spojeva. Govori to ponešto o stanju nastavnog kadra.

Želimo li da brom i benzen ipak reagiraju, to ćemo moći postići, ali trebat će nam čist brom i katalizator, npr. željezov(III) bromid ili piridin. Također će nam trebati i bezvodni uvjeti jer voda podosta onemogućava takve reakcije. Uspijemo li tu reakciju dotjerati do kraja, što po svoj prilici neće biti lako, dobit ćemo heksabrombenzen. Za reakciju će se onda utrošiti šest puta veća množina broma od množine benzena.
Alternativni put bilo bi fotokatalitičko halogeniranje. Ovaj put nastala bi smjesa izomerâ 1,2,3,4,5,6-heksabromcikloheksana, osim ako se brom ne ponaša bitno drugačije od klora. Utrošak broma sad bi pak bio triput veći od utroška benzena.

Račun koji si gore prikazao u svojoj je srži točan. Kad bi se još kao izvor broma koristila bromna voda (npr. da se brom iz nje destilira), onda bi sve skupa bilo i izvedivo. Jasno, pod uvjetom da želimo prvo brom otopiti u vodi, a potom ga iz nje izvlačiti te da znamo kako izvesti potpuno bromiranje.

Usput, možda će te zanimati i ovo.

Pozdrav,


Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija