Znači ako sam dobro shvatio posve je isto crtam li dvostruke veze iznad ili ispod lanca (prikaz crtanja: https://drive.google.com/open?id=16raDwSLZ47ZIzB12mYmE-hfK_ByI5Gmp)? I još bih Vas pitao je postoji razlika u pisanju naziva jer vidim da netko piše npr. eikosapentaenoična kiselina, a netko eikosapentaenska pa koji je naziv standard. Puno Vam hvala. Marino Bobinac

Ime i prezime: Marino Bobinac marino.bobinac@gmail.com

 


Da, posve je svejedno na kojoj će strani molekule biti "druga crta". Bitno je samo da se dvostruka veza prikaže dvjema ravnim crtama.


Naziv "eikosapentaenoična kiselina" posve je sigurno pogrešan jer se u hrvatskom kemijskom nazivlju općenito izbjegavaju završeci tipa "-ična (kiselina)". Drugom bih pak nazivu maknuo "e" jer se u hrvatskom jeziku koristi predmetak "ikosa" (npr. ikosaedar, s tim da sam očito propustio moment kad je ikozaedar postao ikosaedrom), a ne "-eikosa". Posljedično, preporučio bih koristiti ime "ikosapentaenska kiselina" ili, eventualno, trivijalno ime "timnodonska kiselina" (engl. timnodonic acid).

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija