Interesuje me kako se radi ovaj zadatak:Koliko se moze dobiti grama hlorbenzena reakcijom 150 g uzorka benzena koji sadrzi 5% necistoca(koje ne daju hlorbenzen)? Puno Vam hvala na prethodno uradjenom zadatku.

Ime i prezime: Milorad Radonjic miloradradonjic00@gmail.com

 


Ako je udjel nečistoća u uzorku benzena 5 %, onda je udjel benzena u uzroku (100 ‒ 5) % = 95 % = 0,95, a masa benzena je 0,95 · 150 g = 142,5 g.

Iz mase benzena izračunat ćemo množinu benzena tako da ćemo masu benzena podijeliti s molarnom masom benzena:

n(C6H6) = m(C6H6) / M(C6H6) =
142,5 g / 78,11 g/mol = 1,824 mol.

Jednadžba kemijske reakcije kloriranja benzena glasi:

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Iz nje vidimo da je omjer množina benzena i klorbenzena 1:1, tj. da iz jedne molekule benzena nastaje jedna molekula klorbenzena.

Prema tome, množina nastalog klorbenzena bit će jednaka 1,824 mol, a masu klorbenzena dobit ćemo tako da množinu klorbenzena pomnožimo s molarnom masom klorbenzena:

m(C6H5Cl) = n(C6H5Cl) · M(C6H5Cl) =
1,824 mol · 112,56 g/mol = 205,35 g.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija