Trikloretilen CHCl=CCl2 slovi kao nezapaljiv. Kako to objasniti s obzirom da sadrži C=C vezu i C-H vezu ? Ne bi li oksidacijom trikloretilena trebao nastati COCl2 (fozgen), COCl-O-H i sl.

Ime i prezime: Tomislav B.

 


Podjela tvari prema zapaljivosti nije binarna, crno-bijela, nego postoji čitav spektar zapaljivosti. Općenito, halogenirani ugljikovodici su manje zapaljivi od ugljikovodika. Što je udjel halogena u molekulskoj formuli veći, to je zapaljivost manja. Kod jako velikog udjela halogena zapaljivost je toliko slaba da u tekući halogenirani ugljikovodik možemo uroniti zapaljenu šibicu i ona će se ugasiti bez daljnjeg širenja plamena. To je obično ono na što mislimo kada za neku tekućinu kažemo da je nezapaljiva.

Unatoč slabijoj zapaljivosti, halogenirani ugljikovodici ipak mogu reagirati s kisikom uz oslobađanje topline u forsiranim uvjetima (npr. uz zagrijavanje, brži protok plinova, dodatak nehalogeniranih ugljikovodika i sl.). Reakcije oksidacije su mehanistički složene uz mnoštvo nusprodukata (fosgen, policiklički aromatski ugljikovodici i njihovi djelomično oksidirani i(li) halogenirani derivati itd.), no konačni produkti su obično voda, ugljikov dioksid ili monoksid, čađa, te halogenovodici, oksidi halogena i elementarni halogeni.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija