Pozdrav, trebala bih pomoć s ovim zadatkom.Smjesa 100 cm^3 vodika i 250cm^3 jodovodika zagrijavana je pri 450 stupnjeva dok se ne uspostavi ravnotežno stanje. Konstanta ravnoteže reakcija nastajanja jodovodika pri toj temperaturi iznosi 48. Izračunajte volumene pojedinih sastojaka.

Ime i prezime: Ana ana451508@gmail.com

 


Jednadžba kemijske reakcije glasi:

H2(g) + I2(g) ⇌ 2 HI(g)

Konstanta ravnoteže za tu reakciju može se definirati preko parcijalnih volumena sastojaka ravnotežne plinske smjese izrazom:

K = VHI2 / (VH2 · VI2)

U trenutku postizanja ravnoteže, parcijalni volumeni sastojaka smjese iznosit će:

VHI = 250 cm3 ‒ 2x
VH2 = 100 cm3 + x
VI2 = x

Kada te volumene uvrstimo u izraz za konstantu ravnoteže, dobivamo:

K = [250 cm3 ‒ 2x]2 / (100 cm3 + x) · x

Uvrštavanjem zadane vrijednosti K = 48 i sređivanjem dobivamo kvadratnu jednadžbu koja ima dva rješenja, x1 = 10,0 cm3 i x2 = ‒141,8 cm3. Drugo rješenje nema fizikalno značenje (jer bismo njegovim uvrštavanjem u izraze za parcijalne volumene sastojaka plinske smjese dobili negativne volumene) pa odabiremo prvo. Uvrštavanjem x1 u izraze za parcijalne volumene sastojaka plinske smjese dobivamo:

VHI = 250 cm3 ‒ 2x = 230 cm3
VH2 = 100 cm3 + x = 110 cm3
VI2 = x = 10 cm3.

Da bismo dodatno provjerili je li to dobro rješenje, uvrstit ćemo ga u izraz za konsantu ravnoteže i dobivenu vrijednost usporediti sa zadanom vrijednošću (48):

K = (230 cm3)2 / (10 cm3 · 110 cm3) = 48,09

što je praktički jednako zadanoj vrijednosti od 48.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija