Pretpostavimo da ljudski mozak tijekom 1 sekunde rješavanja teških zadataka iz fizikalne kemije troši energiju od 25 J. Kolika masa glukoze je potrebna moždanom tkivu za rad koji traje 1 sat, ako se oksidacijom 1 mola glukoze oslobodi 2828 kJ energije?

Ime i prezime: Stela Marković stela_markovich@hotmail.com

 


Ako je za jednu sekundu rada mozga potrebno 25 J energije, onda je za 1 sat rada potrebno:

(25 J/s · 60 s/min · 60 min/h) / 1 h = 90000 J = 90 kJ.

Ako 1 mol glukoze oslobađa 2828 kJ energije, onda je množina glukoze koju je potrebno osigurati za oslobađanje 90 kJ energije:

90 kJ / (2828 kJ/mol) = 0,03182 mol.

Masa tih 0,03182 mol glukoze iznosi:

m(gluk.) = n(gluk.) · M(gluk.) =
0,03182 mol · 180,16 g/mol = 5,7335 g

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija