Pozdrav, Koliku masu vode i modre galice treba odvagati da se pripremi 100 g otopine molaliteta b(CuSO4)=0.1m mol/kg rj: m(H2O)97.54 g m(CuSO4x5H20)=2.46 g Hvala Vam!

Ime i prezime: Stela Marković stela_markovich@hotmail.com

 


Kod rješavanja ovog zadatka treba paziti na razliku između bezvodnog bakrovog sulfata, CuSO4, i modre galice, CuSO4·5H2O.

Molalitet vodene otopine bakrova sulfata definira se kao

b(CuSO4) = n(CuSO4) / m(H2O).

Množina bakrova sulfata može se izraziti kao omjer mase i molarne mase:

n(CuSO4) = m(CuSO4) / M(CuSO4).

Uvrštavanjem izraza za množinu bakrova sulfata u izraz za molalitet vodene otopine bakrovog sulfata i sređivanjem, dobivamo da je omjer mase bakrovog sulfata i mase vode u otopini jednak:

m(CuSO4)/m(H2O) = b(CuSO4M(CuSO4) = 0,015961.

Iz tog omjera i iz podatka da je masa otopine 100 g možemo izračunati koji dio mase od tih 100 g otpada na bezvodni bakrov sulfat, a koji na vodu:

m(CuSO4) = 1,57 g i m(H2O) = 98,43 g

Masa modre galice koju treba odvagati za pripravu otopine bit će veća od mase bezvodnoga bakrova sulfata za onoliki faktor koliko je relativna molekulska masa modre galice veća od relativne molekulske mase bezvodnoga bakrova sulfata:

m(CuSO4·5H2O) = 1,57 g · (249,69/159,61) = 2,46 g

To je točno ona vrijednost koja je navedena kao rješenje.

Preostaje nam još izračunati masu vode koju trebamo odvagati. Nju ćemo izračunati tako da od mase vode koja se nalazi u otopini (98,43 g) oduzmemo masu vode koja je sadržana u uzorku modre galice:

98,43 g ‒ (2,46 g ‒ 1,57 g) = 97,54 g.

Treba, dakle, odvagati 97,54 g vode, kako je i navedeno u rješenju.

Pozdrav,

Odgovorio: Tomislav Portada   tportad@irb.hr

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija