Pozdrav! Pošto literaturi dostupnoj na internetu i onoj koju imam u knjižnici ne mogu naći postupak i pojašnjenje polarnosti benzena zamolila bi Vas ako bi mi iznimno pomogli i objasnili! Unaprijed Vam zahvaljujem.

Ime i prezime: Kristina Grgošević kristina.grgosevic@gmail.com

 


U molekuli benzena prisutne su veze ugljik-ugljik, koje su nužno nepolarne, i veze ugljik-vodik, koje su blago polarne zbog toga što aromatski prsten odvlači elektrone s vodikovih atoma (kod alkanâ su te veze nepolarne). Međutim, tih je šest veza raspoređeno prema vrhovima (odnosno iz vrhova) pravilnog šesterokuta, tako da se njihovi dipolni momenti međusobno poništavaju. Zbog toga je ukupan dipolni moment molekule benzena jednak nuli.
Činjenica da su veze ugljik-vodik slabo polarne utječe ipak na supramolekulsko ponašanje benzena, budući da umjesto uniformno raspoređenog naboja imamo blago negativno nabijenu jezgru i blago pozitivno nabijene vodikove atome. Interakcije između njegovih molekula u kondenziranim fazama bit će zbog toga takve da će se vodikovi atomi približavati aromatskim jezgrama, što u kristalnoj strukturi benzena posljeduje tzv. motivom riblje kosti. Taj će se način slaganja molekula naći i kod mnogih drugih aromatskih spojeva, kao i kod spojeva koji sadrže aromatske jezgre.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija