Koliki je osmotski pritisak rastvora barijum-hlorida ciji je maseni udio 25%,a gustina rastvora 1,25g/cm3?Temperatura ovog rastvora je 20stepeni C .So je potpuno disosovala. Rjesenje je 1,56 * 10na7 Pa

Ime i prezime: Dajana Kovacevic dajana.kovacevic99@hotmail.com

 


Formula za osmotski tlak glasi:

Π = fc∙R∙T

pri čemu je f omjer koncentracije prisutnih čestica i koncentracije otopljene tvari. Za soli oblika AmBn f je sa stupnjem disocijacije povezan formulom:

f = 1 + (m + n − 1)∙α

Koncentracija se iz masenog udjela i gustoće može dobiti pomoću formule:

c(X) = w(X)∙ρ(otopina)/M(X)

Uvrštavanjem zadanih podataka u formule dobio sam da osmotski tlak iznosi 1,097 ∙ 107 Pa. Ne uspijevam naći greške u vlastitom postupku, tako da sam malko sumnjičav prema rješenju koje prenosiš.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija