1.Koliko je potrebno mg NaOH za neutralizaciju 200 cm3 HNO2 u kome je pH=2? Zadatak 2.Priprema fosfatnog pufera i određivanje njegova kapaciteta

Ime i prezime: Mirko Šarić mirkosaaaric@gmail.com

 


U prvom zadatku treba imati na umu da je dušikasta kiselina slaba, zbog čega pH neće direktno odražavati njezinu koncentraciju. Konstanta disocijacije iznosi joj:

Ka(HNO2) = 4 ∙ 10 mol/L

Za ravnotežu:

HNO2 ⇌ H+ + NO2

vrijedi:

Ka(HNO2) = [H+][NO2]/[HNO2]

što se dade prevesti u:

Ka(HNO2) = [H+]2/(c(HNO2) − [H+])

iz čega se lako dobije kolika je koncentracija dušikaste kiseline, a onda i koliko će natrijevog hidroksida trebati za neutralizaciju te kiseline.
Doduše, tako neutralizirana otopina neće biti neutralna, ali tako to ide kad miješaš jake baze i slabe kiseline.


Ovo drugo djeluje kao praktični zadatak. Ja sam ga, redovito u praktične svrhe, rješavao tako da bih si prvo izračunao koliko mi treba natrijevog hidrogenfosfata i natrijevog dihidrogenfosfata za pripravu pufera. Volumen i koncentracija ovisili bi o eksperimentu za koji mi treba pufer, dok su formule koje sam koristio bile iste one koje ćeš naći u zadacima koji se bave puferima. Za kapacitet nisam puno mario jer bih pufer redovito dodavao u barem deseterostrukom suvišku.
Ako ga baš moraš odrediti, to ćeš izvesti tako da uz pomoć npr. pH-metra odrediš količinu neke jake kiseline ili baze koja će pH pufera promijeniti za jedan, i onda to preračunaš u množinu koja bi istu promjenu napravila jednoj litri tog pufera.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija