Koja je veza između atoma (ili molekula) amonijaka? Vodikova Londonove Polarna Ionska Dipol-dipolna

Ime i prezime: Kristina

 


Čestice amonijaka su molekule, a ne atomi, budući da se sastoje od više atomâ (konkretno, od po jednog atoma dušika i tri atoma vodika).
Od spomenutih međumolekulskih interakcija među molekulama amonijaka jedino nema onih ionskih, budući da su molekule amonijaka neutralne. Ipak, obično će se pričati o vodikovim vezama jer upravo one najviše utječu na narav amonijaka.
Više o međumolekulskim interakcijama, za slučaj da te zanima, naći ćeš ovdje, osobito ako slijediš daljnje poveznice (opet tipično na riječima "ovdje").

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija