Bok! Imam pitanje vezano za Bronsted-Lowryjeve baze. U primjeru mi kaze da u reakciji CN- + H2O nastaje HCN + OH- U toj rekaciji kaze da je CN- baza Dok u rekaciji H2PO4- + H20 gdje naastaje HPO42- +H3O+ je H2PO4- kiselina. Zasto ? Hvala puno.

Ime i prezime: Lara Odorcic lara.odorcic@gmail.com

 


Brønsted-Lowryjeva teorija kiselinama proglašava sve vrste koje mogu donirati, odnosno otpustiti hidron (proton), a bazama sve vrste koje hidron mogu primiti. Ako neka vrsta može i jedno i drugo, za nju se kaže da je amfoterna, a iskazana narav ovisit će o kontekstu.

U konkretnom slučaju, cijanidni je anion u prvoj reakciji baza jer je primio hidron, dok je dihidrogenfosfatni anion u drugoj reakciji kiselina jer je hidron donirao. Da je dihidrogenfosfatni anion primio hidron i prešao u fosfornu kiselinu, onda bi i on bio kiselina.

Ako ti i dalje nije sve posve jasno, preporučio bih da u tražilicu upišeš "lowry" i pogledaš što još ima na tu temu. Eventualno bih od dvadesetak pređašnjih odgovora izdvojio ovaj, zajedno s onima koji su u njemu spomenuti.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija