Koliko protona sadrži 0.1 mol atoma helija?

Ime i prezime: Ivana Šteta Ivanasteta@yahoo.com

 


0,1 mol helija sadrži 0,2 mol protonâ jer svaki atom helija sadrži dva protona. Ako ti treba broj, a ne množina protonâ, pomnoži množinu Avogadrovom konstantom.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija