1.Ukojoj od navedenih tvari je prisutna polarna kovalentna veza. HF , NaCl , MgO , Kcl , CaCl2 Na osnovu čega to zaključuješ? 2.U navedenom nizu slabi elektrolit je vodena otopina HCl , HClO4 , HF , NaOh , NaCl Zbog čega? 3.Koja on navcedenih vrsta je amfotermna HCO3 , NO2 , H2CO3 , H3PO4 , Fe(OH)3

Ime i prezime: Mirko Šarić mirkosaaaric@gmail.com

 


Fluorovodik je jedini kovalentni spoj u prvom zadatku. Pravilo kojim se možeš voditi je da će (osobito alkalijski i zemno-alkalijski) metali i nemetali tipično praviti ionske spojeve, a nemetali i nemetali tipično kovalentne, pri čemu će polarnost veza u tim spojevima ovisiti o razlici elektronegativnostî među elementima u spoju.

Jakost elektrolita ovisi o stupnju disocijacije otopljene tvari. Ionski spojevi, ako su topljivi u vodi, tipično će gotovo posve disocirati. Kako su preostali spojevi kiseline, trebaš se prisjetiti da jake kiseline u vodi disociraju (gotovo) potpuno, a slabe tek u manjoj mjeri.

Amfoternost je svojstvo da se neka tvar može ponašati i kao kiselina i kao baza. Ako si dovoljno olabavimo definicije, to vrijedi gotovo za svaku tvar, dok će u "običnim" uvjetima amfoterni tipično biti hidroksidi prijelaznih metala, aminokiseline i tzv. kisele soli, u kojima su anioni nastali nepotpunom deprotonacijom polaznih kiselina (npr. hidrogenkarbonati, dihidrogenfosfati itd.).

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija