1.Stupanj disocijacije neke jake monoprotonske koseline je 1.Koliko će molekula te kiseline disocirati u 1 l vodene otopine čija je m,noižinska koncentracija 0,1 mol/l. 2.Koja će od navedenih otopina pri istoj koncentraciji c=0,01 mol/l najbolje voditi el. struju a koja najlošije. H2CO3 , HF , C6H12O6 , HNO3 , NH3

Ime i prezime: Mirko Šarić mirkosaaaric@gmail.com

 


1. Ako je stupanj disocijacije 1, onda će disocirati sve molekule te kiseline, dakle 0,1 mol njih. Trebaš li kojim slučajem broj molekula, onda njihovu množinu pomnoži s Avogadrovom konstantom.


2. Dušična kiselina jedina od nabrojenih disocira potpuno, dok ugljikohidrat jedini ne disocira nikako. Što bi to imalo značiti, rekoh ti već ovdje.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija