1.KBr je sedativ i antikolvuziv.Kolika masa KBr se nalazi u 250 ml otopine čija je koncentracija 0,006 mol/l. 2.Pri 37 C koncentracija vodikovih iona u krvi je oko 4 X 10 -8 mol/l.Izračunajte koncentraciju hidroksilnih iona u krvi pri toj temperaturi ako je Kw pri toj temperaturi 2,30 X 10 -14 mol2/L2. 3.Koja od navedenih otopina ima jednako vrelište kao i ozopina KOH čija je množinska koncentracija 0,2 mol/l. A) Fe(NO3)2 c=0,4 mol/l B) MgCl2 c=0,4 mol/l C) Na2SO4 c=0,4 mol/l D) C2H5OH c=0,4 mol/l e) AlCl3 c=0,4 mol/l

Ime i prezime: Mirko Šarić mirkosaaaric@gmail.com

 


1. m(KBr) = n(KBr)∙M(KBr)

= c(KBr)∙V(KBr)∙M(KBr)


2. c(OH) = Kw/c(H+)


3. Ovdje trebaš naći otopinu kod koje ukupna koncentracija otopljenih čestica iznosi 0,4 mol/L tj. dvostruko više od koncentracije kalijevog hidroksida, budući da on disocira na dvije čestice. Za to ćeš za svaku tvar prebrojati na koliko čestica disocira i onda s tom brojkom pomnožiti koncentraciju otopine te tvari.

Pozdrav,

Odgovorio: Ivica Cvrtila   i.cvrtila@rug.nl

<-- Povratak

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija